Skip to main content
 

CFO NETVÆRK

CFO netværket er forbeholdt den øverste økonomiansvarlige i virksomheden i SMV-segmentet.

 

Netværkets formål er at give deltagerne inspiration, læring, erfaringsudveksling og sparring vedr. ledelses-og økonomifaglige temaer, tendenser og udfordringer, i et fortroligt miljø blandt ligestillede personer. Dette vil således styrke dig, både i rollen som CFO og som værdiskabende sparringspartner overfor din CEO, bestyrelse og øvrige organisation.

Det er netværkets deltagere, der beslutter hvilke temaer og emner der fokuseres på.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne aktuelle eller kommende udfordringer, men arbejder også med mere generelle emner og aktuelle trends og gør brug af eksterne indlægsholdere:

• Forventninger til fremtidens CFO
• Den digitale påvirkning af økonomifunktionens
(eks. AI, RPA, Cybercrime)
• CFO’en som værdiskabende sparringspartner for CEO
og øvrige organisation
• Bæredygtighed – CSR/ESG fokus
• Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
• Strategisk lederskab
• Risk management.

Vi er etableret med max. 15 deltagere for at sikre de bedst mulige rammer for dialog og relationer, der også kan bruges uden for netværkets formelle rammer.

TEMAER FOR 2023

MØDER
5 årlige møder (datoer fastlægges opnå opstartsmødet).

OPSTARTSMØDE
Onsdag den 15. marts 2023

TIDSPUNKT
08.00-12.20
(inkl. uformel morgenmad og frokost)

MØDESTED
Første møde hos KENMAY
Enø Kystvej 55, 4736 Karrebæksminde

FACILITATOR
Bjarne Jacobsen
Erfaren netværksfacilitator

 

 

MEDLEMSKAB 2023

PRIS 2023:
KR. 14.500 + moms pr. deltager for KENMAY medlemmer
KR. 16.500 for ikke-medlemmer

Medlemskabet giver adgang for 1 person.
Medlemskabet forudsætter som CFO-funktion.
Aftalen er gældende for 2023. Fakturering sker forud for perioden, og sendes særskilt.