HER FØLGER PROGRAMMET FOR 2019

07. FEBRUAR 2019

LIVSFARLIG LEDELSE

//CHRISTIAN ØRSTED

Den moderne ledelsesform “Frihed under ansvar” er et velkendt begreb, vi alle kender, og som er blevet alment kendt på rigtig mange arbejdspladser. Måske også jeres? Det er i dag italesat som moderne form for ledelse, der skal give medarbejderen mulighed for en bedre balance både mellem arbejde og fritid men også mulighed for selv at finde svar på opgaverne. Men hvad nu hvis det får stik modsatte effekt på os mennesker? Det er der faktisk meget stor sandsynlighed for, hvilket kan ses i mængden af sygemeldinger relateret

til stress. Christian har brugt en række år på at undersøge dette til bunds, og resultaterne er iøjnefaldende og til tider skræmmende. Det får vi indsigt i, i hans yderst relevante og højaktuelle foredrag omkring “livsfarlig ledelse”, som sætter tingene i perspektiv, og som vi med fordel bør forholde os til. For lige nu ser det ikke ud som om, at problemet er aftagende og konsekvenserne er ofte store for både medarbejdere og arbejdsgivere.

04. APRIL 2019

FØLG MIG

//KIM KRISTENSEN

“Følg mig” er vel et af succeskriterierne for en leder! At sikre følgeskab fra medarbejdere og en tillid og tiltro til den retning som man sætter. Her får vi et mere ekstremt indblik i konsekvensen ved følgeskab, når den tidligere general og leder af militære operationer i Kroatien og Kosovo, Kim Kristensen, giver sin fortolkning af lederskab. Kim blev i 2009 kåret som årets leder, og vi får her et indblik i, hvordan ledelse eksekveres i den militære verden.

Hvor beslutninger skal træffes på et splitsekund med fatale konsekvenser til følge. Her er stilen hård og konsekvent. Og der er måske ikke den store hensyntagen til småproblemer, sygemeldinger og hverdagens medarbejderudfordringer. Så kan vi efterfølgende selv vurdere, hvilken ledelsesstil vi vælger at praktisere. I 2017 blev Kim Kristensen udnævnt som “verdens bedste foredragsholder” af finske Management Events.

23. MAJ 2019

FRA POLITIKER TIL IVÆRKSÆTTER

//SØREN PIND

Hvad gemmer sig bag en af de mest kontroversielle politikere, som oftest har sagt hvad han mener uden at tænke for meget over konsekvenserne? Og hvordan tænker en minister ledelse, motivation af medarbejdere og ikke mindst krise håndtering, når lokummet brænder? Og hvad kan vi lære af en toppolitiker omkring det at skabe alliancer og netværk, som er naturlighed for at overleve i den politiske verden? Og sidst, hvad er det så for en verden Søren Pind netop har fravalgt for i stedet at gå iværksætter vejen i det

benhårde private marked? Alt ovenstående, og meget mere får vi svar på, når tidligere minister indenfor uddannelse og forskning, Søren Pind besøger os. Politikeren som altid har været rapkæftet, og ikke taget de store hensyn til kommandovejene og faktisk beriget os borgere med ærlige og kontante udmeldinger. Det har kostet ham en ”næse” eller to, og nu har vi muligheden for at komme lidt tættere på ham. Hvad driver ham og hvorfor?

29. AUGUST 2019

ET LIV, EN TID, ET MENNESKE

//MORTEN ALBÆK

Den tidligere direktør fra Vestas og Danske Bank og filosof, Morten Albæk, stiller spørgsmålet “hvordan kan det lade sig gøre, at vi, som et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag, samtidig kan være så hårdt ramt på vores mentale velbefindende, målt på antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression?” STOP det såkaldte work-life-balance og forestillingen om, at en skarpere adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Det er en illusion, at livet kan deles op i et arbejdsliv og et privatliv,

og det er en sproglig manipulation, som fastholder os i en sump af meningsløshed, der gør os syge. Hvordan vi redder os ud af dette eksistentielle morads, giver Albæk flere bud på, men først og fremmest handler det om at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening – og sætte sidstnævnte i centrum for tilværelsen. Det handler i sidste ende ikke om at blive tilfreds eller lykkelig, men om at skabe et meningsfuldt liv.

10. OKTOBER 2019

KÆFT, TRIT OG RETNING!

//BRIAN HOLM

men hvor der kun er én vinder. Hvordan lykkes det? Hvad kræver det? Og hvordan får man en gruppe egoister til at arbejde sammen som et hold? Vi får derudover indblik i, hvordan man påtager sig lederrollen udadtil i en sportsgren, som er ualmindelig højt profileret, og hvor sagerne om præstationsfremmende midler løbende popper op. Hvorfor er det, at “medarbejderne” sættes i en situation,
hvor de se det nødvendigt og løber risikoen?

benhårde private marked? Alt ovenstående, og meget mere får vi svar på, når tidligere minister indenfor uddannelse og forskning, Søren Pind besøger os. Politikeren som altid har været rapkæftet, og ikke taget de store hensyn til kommandovejene og faktisk beriget os borgere med ærlige og kontante udmeldinger. Det har kostet ham en ”næse” eller to, og nu har vi muligheden for at komme lidt tættere på ham. Hvad driver ham og hvorfor?

05. DECEMBER 2019

SULT I PARADIS

//RASMUS ANKERSEN

Succes producerer ofte selvtilfredshed. Det sker for enkeltpersoner, virksomheder og nationer. Og måske du allerede har oplevet det? Rasmus Ankersen har igennem en årrække studeret, hvordan succesrige virksomheder kan forblive succesfulde, og vi får her svar på spørgsmål som: Hvordan forbliver du ydmyg, når virksomheden igen og igen leverer rekordoverskud? Hvordan giver du medarbejderne en følelse af, at de står på en brændende platform, når der ikke er flammer i syne? Det er store spørgsmål,