Ledertræning

Den nye leder

- fra medarbejder til leder

BLIV KLÆDT PÅ TIL AT TRÆDE IND I LEDERROLLEN!

Overgangen fra at være medarbejder til at træde ind i lederrollen kan være overvældende. På kurset arbejder vi med forskellige værktøjer, der kan lette overgangen og give dig en god start på lederjobbet.

Vi arbejder på kurset med forskellige facetter af lederrollen, og ser på hvilke udfordringer der typisk opstår. Vi hjælper dig også til at finde din rette lederrolle, som er tilpasset din arbejdssituation.

Vi giver dig et solidt fundament med en persontypeprofil, som kan være meget nyttig til at forstå dig selv, dine medarbejdere og kolleger. Kommunikation og feedback er meget væsentlige emner, og på kurset kommer vi tætter på den gode kommunikation som leder.

Ofte vil man som ny leder støde på udfordringer med prioritering af opgaver kontra den tid, der er til rådighed. Vi giver dig et par gode metoder til at finde den rette balance i det daglige arbejde.

Kursets indhold

  • Faldgruber, udfordringer, dilemmaer og fordele i skiftet fra kollega til leder
  • Din nye identitet ˑ din vej i ledelse på troværdig vis
  • Kommunikation og feedback ˑ væsentlige lederværktøjer
  • Prioritering og delegering ˑ forskel på haster og vigtig, og som motivering
  • Du er dit vigtigste redskab ˑ brug af din egen personprofil i lederrollen

Hvordan forløber kurset?

Kurset veksler mellem teori, værktøjer, dialog og træning. Der arbejdes også med
dilemmaer og cases. Der lægges vægt på en god kobling mellem teori og praksis, så dine
nye værktøjer indarbejdes effektivt dels på selve kurset og på din egen arbejdsplads.